wolny wniosek


wolny wniosek
wolny wniosek {{/stl_13}}{{stl_7}}'wniosek, projekt, postulat, wniesiony po wyczerpaniu porządku dziennego obrad, zebrania, konferencji': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wystąpić z wolnym wnioskiem. Przejść do wolnych wniosków z sali. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • wniosek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. wnioseksku {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wynik rozumowania, konkluzja : {{/stl 7}}{{stl 10}}Błędny, trafny, fałszywy, logiczny wniosek. Ostateczny wniosek. Wyciągnąć, wysnuć… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wolny — wolnyni, wolnyniejszy 1. «mogący postępować zgodnie z własną wolą, nie podporządkowany komuś lub czemuś; będący na swobodzie, nie uwięziony; nie zabroniony, nie skrępowany; o kraju: nie będący pod obcą przemocą, suwerenny, niezawisły» Wolny kraj …   Słownik języka polskiego